stanse uttak nav elektronisk hermer las og dør
close